Verksamheten upphör.

Jag vill tacka alla kunder som givit mig ert förtroende under de gångna två åren.

För garantiåtgärder ombeds kunder kontakta respektive tillverkare för respektive maskin, utom för Mitsubishi Heavy, där är det kylgrossisten Kylma som har garantiansvar och för Innova, där är det grossisten Ahlsell som har ansvar.